Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XXVIII edycja, Warszawa

Spotkanie 1. W labiryncie zawodów, czyli o tym, jak pomóc dziecku w kreowaniu planów edukacyjno-zawodowych?

Termin spotkania: 9 listopada 2021 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak wspierać rozwój osobisty dziecka? Sztuka obserwacji, aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy z dzieckiem. Analiza potencjału zawodowego dziecka. Testy i kwestionariusze do samobadania pozwalające na rozpoznanie preferencji i predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jakie możliwości w zakresie samodoradztwa daje internet? Czego oczekiwać od szkoły? Wymagania współczesnego rynku pracy.

 

Spotkanie 2. Rodzic i nauczyciel - partnerzy procesu edukacji

Termin spotkania: 23 listopada 2021 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: online

Partnerska współpraca pomiędzy rodzicem a nauczycielem w zakresie wspierania rozwoju psychospołecznego i edukacji dziecka. Wskazówki dotyczące współpracy ze szkołą. Jak reagować, kiedy dziecko ma konflikt z nauczycielem?

 

Spotkanie 3. Bezpieczeństwo w sieci

Termin spotkania: 7 grudnia 2021 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: online


 

Spotkanie 4. Zagrożone dzieciństwo - uzależnienia

Termin spotkania: 21 grudnia 2021 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: online


 

Spotkanie 5. Przedsiębiorczy od dziecka

Termin spotkania: 4 stycznia 2022 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: online


 

Spotkanie 6. System emerytalny w Polsce

Termin spotkania: 18 stycznia 2022 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: online


 

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy